Collectief risico dragen binnen het MSB

Informatie

Er wordt veel gesproken en geschreven over het regelen van arbeidsongeschiktheid binnen een MSB of medische coöperatie. CMC Collectief is een voorstander van een risicomodel waarin een gedeelte van het risico op arbeidsongeschiktheid gedragen wordt door de groep. Wat ons opvalt is dat veel partijen een negatieve houding aannemen zonder dat ze bij ons geïnformeerd hebben over hoe het nou precies zit. In dit schrijven informeren wij u graag over hoe deze collectieve regeling werkt of in sommige gevallen niet werkt. 

Verzuim onder de vrijgevestigde specialisten lid van een MSB
Een risicomodel voor het gezamenlijk dragen van een gedeelte van het risico op arbeidsongeschiktheid past niet in iedere organisatie. Voor iedere MSB die interesse heeft in een risicomodel wordt een uitgebreide analyse gemaakt. Het verzuim van de afgelopen jaren wordt hier in meegenomen. Daarnaast dient een organisatie bereid te zijn om risico voor elkaar te dragen. Hiervoor doen wij een beroep op de solidariteit van een organisatie. Door deze toetsingscriteria zal een collectieve regeling niet voor iedereen geschikt zijn. 

Het verzuimpercentage van de organisaties die wij getoetst hebben ligt rond de 1 á 1,5%. Er is een verklaring waarom één van de grootste verzekeraars onder medisch specialisten een ander cijfer presenteert. Zij hebben het verzuim getoetst onder de groep die bij hen verzekerd is. Naast het verzuim van de vrijgevestigde specialisten nemen zij mee het verzuim onder de dienstverbanders en artsen in opleiding. De arbeidsethos onder de twee laatstgenoemde groepen wijkt af van de groep vrijgevestigden, dit resulteert in een hoger verzuim. Om te toetsen of een risicomodel past in een organisatie kijken wij naar het verzuim onder de vrijgevestigde specialisten lid van het MSB.

Uiteenlopende waarneemtarieven
De waarneemtarieven voor verschillende specialismen lopen ver uiteen. Het blijft een kwestie van vraag en aanbod. De schaarste onder sommige specialismen zorgt voor hoge waarneemkosten. Een MSB kan vaak niet de volledige waarneemkosten voor haar rekening nemen. Daarvoor lopen de tarieven te ver uit elkaar. Wij adviseren dan ook altijd een gedeelte van het risico op arbeidsongeschiktheid te dragen als groep. In de meeste gevallen wordt dit risico gedragen voor maximaal € 100.000,- per arbeidsongeschikte specialist. Hierdoor blijft het risico voor het MSB beperkt. Per organisatie kijken wij naar een passend en verantwoord model.

Dient het MSB op te treden als verzekeraar?
In veel blogs of ander soorten schrijven komen steeds weer dezelfde vragen terug, zoals:
- Wie bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid?
- Wie vertelt een specialist dat hij/zij weer aan het werk gaat?
- Creëren we niet een negatieve vorm van sociale controle?
Wanneer is herstel te verwachten?

Er wordt gesuggereerd dat dit soort vraagstukken nu de verantwoordelijkheid worden van het MSB. Dit is niet aan de orde. Een verzekeraar heeft er belang bij dat een verzekerde zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaat en zullen de verzekerde steun bieden bij de re-integratie. Het is immers in het voordeel van de verzekeraar als er uiteindelijk geen uitkering volgt. De dienstverlening die u gewend bent, en mag verwachten, zal de verzekeraar ongewijzigd blijven aanbieden. Een risicomodel zoals wij die adviseren gaat altijd in combinatie met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met de risicodrager (verzekeraar) is afgesproken dat zij de begeleiding bij arbeidsongeschiktheid oppakken vanaf dag 1 van ziekmelding. Het is dus zaak dat arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk wordt gemeld. Dit is immers in ieders belang. De verzekeraar bepaalt vervolgens de mate van arbeidsongeschiktheid. Zonder inhoudelijke informatie over het dossier te verstrekken wordt dit percentage gedeeld met het MSB. De verzekeraar is dan ook de partij die bepaalt of een specialist weer (gedeeltelijk) aan het werk kan gaan. Dit is nu niet anders. De verzekeraar is ook de partij die aangeeft wanneer herstel valt te verwachten en welke stappen er ondernomen moeten worden. Dit alles is geen verandering ten opzichte van de situatie van nu. Er is geen sprake van een sociale controle.

Tot slot
Een collectieve propositie bestaande uit een risicomodel en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt uitgebreid besproken met het bestuur van het MSB. Het is naïef om te denken dat het bestuur niet over alle zaken en risico’s heeft nagedacht. 

Een collectieve oplossing is niet voor iedere organisatie weggelegd. Het MSB dat kiest voor een risicomodel en de collectieve verzekering maakt een weloverwogen en verantwoordelijke keuze. Daar zorgen wij voor. Het is dan ook niet in ons belang om een collectieve regeling op te tuigen waarbij het risico te groot is. In een aantal gevallen hebben wij een negatief advies gegeven. 

Wij nodigen graag de partijen met een negatieve houding ten opzichte van het gezamenlijk risico dragen uit om met ons in gesprek te gaan. Het is immers in het belang van u als specialist dat u goed wordt geïnformeerd en een weloverwogen keuze kunt maken.

Regel het direct

021-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Remco Bouman

Bel  0318 - 50 10 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

  • Inkoopkracht
  • Maatwerk oplossingen
  • Collectieve verzekeringen specialist