De toegevoegde waarde van CMC

In een tijd waarin bijna alles digitaal geregeld kan worden, verkiezen steeds meer mensen gemak boven expertise. Maar is dit een verstandige keuze? Onze ervaring leert dat de toegevoegde waarde van een adviseur niet alleen te zien is bij het aangaan van een verzekering, maar met name als er een conflict ontstaat.

Regel het direct

Remco Bouman - CMC

Bel  0318 - 50 10 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

pikwizard-37cebaaa3d37f75aca01e3970700a0c6.jpg

Niet alleen bij het aangaan van de verzekering, maar juist ook bij het indienen van een claim, kunnen wij onze toegevoegde waarde laten zien!

CMC heeft twee claimbegeleiders die zich met name bezig houden met het verloop van arbeidsongeschiktheidsmeldingen. Zij monitoren de meldingen, ondersteunen bij de communicatie richting de verzekeraar, en helpen de arbeidsongeschikte verzekerde als er vragen zijn. Ook onderhouden zij korte lijnen met de verzekeraar en een netwerk van specialisten. Omdat zij vanaf het begin met alle partijen contact hebben, valt het hen snel op als er iets fout dreigt te gaan. Hierdoor kunnen zij tijdig ingrijpen en discussies voorkomen.

Toch komt het wel eens voor dat een verzekerde en de verzekeraar van mening verschillen. Op dat moment gaan onze claimbegeleiders in gesprek met de verzekeraar om te kijken hoe zij tot bepaalde conclusies zijn gekomen. In de meeste gevallen vragen wij een machtiging op bij de verzekerde zodat wij samen met hen eventuele rapporten kunnen bespreken. Door onze kennis van zowel de polisvoorwaarden als het dossier zorgen wij altijd voor een goede onderbouwing richting de verzekeraar.

Onlangs hebben wij in 2 dossiers bezwaar gemaakt tegen het oordeel van de verzekeraar. Beide uitspraken hebben wij met succes kunnen bijstellen.

De klachten in het eerste dossier werden bij aanvang door de verzekeraar erkend, maar enkel hulp bij re-integratie werd toegekend. De uitkering werd afgewezen. Als individu is het lastig om hier onderscheid in te maken. Als cliënt krijgt u immers wel hulp aangeboden. Terwijl de verzekerde begon aan het herstel, zijn wij in discussie getreden met de verzekeraar. Zo kan de verzekerde zich focussen op wat belangrijk is, terwijl wij zorgen dat onze cliënten ontvangen waar ze recht op hebben. Gelukkig konden wij in deze situatie arbeidsongeschiktheid onderbouwen aan de hand van de polisvoorwaarden en het beleid dat de verzekeraar voert. De verzekeraar kwam terug op haar beslissing en volgde het beleid door de uitkering toe te kennen.

pikwizard-fbecf271f4849c210bff0ea7cc1aa83a.jpg

pikwizard-e2d736247c8c11d7c5e1a57ccdff71ac.jpg

Het tweede dossier liep al een aantal jaar zonder problemen. Totdat de uitkering onverwachts werd stopgezet door een rapport uit het verleden waar opnieuw naar werd gekeken door een medisch adviseur. Wij maakten bezwaar tegen deze beslissing en doken het dossier in. Door verschillende rapporten naast elkaar te leggen konden wij onderbouwen dat dit gedateerde rapport niet van invloed zou mogen zijn op de huidige situatie.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn vaak verschillende dingen. Door kennis en expertise in te zetten hebben wij het verschil kunnen maken en krijgen onze relaties waar ze recht op hebben.

  • Inkoopkracht
  • Maatwerk oplossingen
  • Collectieve verzekeringen specialist