Waarom naar eindleeftijd 68?

Blog

De AOW gerechtigde leeftijd ligt voor iedereen geboren na 01-01-1955 op 67 jaar en 3 maanden. Naar verwachting zal de AOW-leeftijd verder opschuiven. Leeftijd 70 en 72 worden al genoemd. De AOW voor een persoon met een partner bedraagt in 2018 € 10.008 bruto per jaar. 

Voor pensioenregelingen schrijft de overheid per 01-01-2018, een standaard pensioenleeftijd voor van 68 jaar. Een eerdere pensioenrichtleeftijd is toegestaan. Echter dient dan wel de jaarlijkse pensioenopbouw te worden verlaagd.

Regel het direct

Remco Bouman - CMC

Bel  0318 - 50 10 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Wat doet het SPMS met de nieuwe pensioenrichtleeftijd?

Het SPMS heeft haar standaard pensioenleeftijd ongewijzigd gelaten, te weten 65 jaar. Deze keuze leidt vanaf 01-01-2018 tot een lagere jaarlijkse pensioenopbouw. Daardoor wordt uw ouderdomspensioen (vanaf 65 jaar) lager. Daarom is de pensioenpremie per 1 januari jl. verlaagd. 

Daar dient bij betrokken te worden, dat de jaarlijkse pensioenopbouw ook in 2015 is verlaagd. Per 01-01-2015 werd namelijk de standaard pensioenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. 

Stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd verder, dan wordt ook de pensioenrichtleeftijd verder verhoogd. Blijft het SPMS ook dan bij pensioenleeftijd 65, dan zal de pensioenopbouw verder worden verlaagd. 

Het SPMS bestempeld haar pensioenregeling als een basisregeling. Daarbij stelt zij dat het verstandig is zelf zorg te dragen voor inkomensaanvullingen en/of vermogen.

Wat zijn de gevolgen?

Deze factoren zetten uw oudedaginkomen zowel op leeftijd 65 als daarna onder druk. Deze druk wordt groter als de AOW-gerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd verder opschuiven. Immers uw ouderdomspensioen wordt lager en de AOW gaat steeds later in, waardoor de overbruggingsperiode (65 jaar naar de AOW-gerechtigde leeftijd) langer wordt. 

Door te zijner tijd langer (door) te werken, kunt u zorgen voor een beter oudedaginkomen. Immers het ouderdomspensioen wordt hoger naar mate het pensioen later ingaat. Bij arbeidsongeschiktheid hebt u de optie “van doorwerken” niet. De uitkering  van de arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt immers op de gekozen eindleeftijd en bij arbeidsongeschiktheid kunt u de eindleeftijd niet meer opschuiven. 

Door de eindleeftijd nu mee te laten bewegen met de pensioenrichtleeftijd, stelt u uw oudedaginkomen bij arbeidsongeschiktheid verder veilig. Dat geldt zeker als u jonger bent dan 60 jaar.

  • Inkoopkracht
  • Maatwerk oplossingen
  • Collectieve verzekeringen specialist